وقت بخیر

سلام صبح بخیر دوشنبه

متن و عکس نوشته های زیبا صبح دوشنبه بخیر

کاش می‌شد ، یک صبح کسی زنگ خانه‌هامان را بزند بگوید: با دست پر آمده‌ام با لــبـخـندبا قلب‌هایی آکنده از عشق‌های واقعیاز آن‌سوی...