متن زیبا درباره زمان

زمان

سخن بزرگان درباره زمان

جملات زیبا درباره زمان از بزرگان جهان زمان چیزی است که بیشتر از همه به دنبالش هستیم اما بدترین استفاده ها را از...