متن درباره وقت و زمان

زمان

سخن بزرگان درباره زمان

جملات زیبا درباره زمان از بزرگان جهان زمان چیزی است که بیشتر از همه به دنبالش هستیم اما بدترین استفاده ها را از...