قدم نو رسیده مبارک باشه

قدم نو رسیده مبارک

پیام تبریک قدم نو رسیده مبارک

با قدم گذاشتن این عزیز دل تازه رسیده شما چه خانواده ی قشنگی می شوید و خانه ای گرم و روشن براتون آرزو...