عکس نوشته کتاب بی شعوری

عکس پروفایل کتاب بیشعوری

جملات کتاب بیشعوری از خاویر کرمنت | عکس نوشته کتاب بیشعوری

جملات برگزیده‌ی کتاب بیشعوری از خاویر کرمنت بی‌شعورها همیشه در حکم معمایی برای دیگرانند. کارهایشان همان‌قدر متناقض و ناساز است که یک جوجه‌تیغی...