عکس نوشته تبریک روز داروساز

روز داروساز مبارک

عکس نوشته های روز داروسازی مبارک

  پنجم شهریور ماه روز بزرگداشت حکیم ، فیلسوف و شیمی دان بزرگ محمدبن زکریا رازی  و روز داروسازی گرامی باد