صبح چهارشنبه بخیر

صبح زیبای چهارشنبه ات بخیر عزیزم

عکس نوشته ها و متن زیبا صبح چهارشنبه بخیر

صبح آمده و غزل ناب سلام از لب تو  چه شنیدنی… ای دلیل حال خوب غزل ھای من “سلام” “سمیه آقایی” امـــــروزتـــون بـــا...