شب بخیر گفتن

متن و عکس نوشته های جدید شب بخیر

شب بهترین زمان برای تجسم کردن رویاها و آرزوهاست که در صف محقق شدن با باور و پشتکار تو هستند به خدای آرزوهات...