سخن در مورد معلم

عکس نوشته در مورد معلم

سخن بزرگان درباره معلم

جملات بزرگان در مورد معلم خداوندا، آموزگاران را بیامرز، عمرشان را طولانی و کسبشان را پر روزی گردان. “پیامبر اکرم(ص)” خردمند ترینِ آموزگاران...