کلیپ عید نوروز ۱۴۰۰ مبارک | کلیپ برای تبریک عید نوروز

کلیپ عید نوروز ۱۴۰۰ مبارک | کلیپ برای تبریک عید نوروز

کلیپ تبریک نوروز

کلیپ درباره عید نوروز-  – کلیپ تبریک عید نوروز-عید نوروز کلیپ شاد  – کلیپ عیدتون مبارک

کلیپ سال نو ۱۴۰۰ -کلیپ عید نوروز برای وضعیت واتساپ -کلیپ شاد تبریک عید نوروز

کلیپ عید نوروز ۱۴۰۰ جدید – کلیپ عید نوروز نزدیکه – -کلیپ پیشاپیش عید نوروز مبارک

 آهنگ نوروز همایون شجریان – تبریک عید نوروز ۱۴۰۰ – سال نو مبارک –

سال نو مبارک – تبریک سال جدید – کلیپ نوروز همایون شجریان

 

مست و غزل خوان زد حلقه به در نوروز

چهره گشاید بهار روز من است امروز

چشمه به جو آمد می به سبو آمد

از نفس حافظ فاله نکو آمد

مژده ی عید آمد بخت سعید آمد

مشت زمین وا شدسبزه پدید آمد

سبزه ی یار آمد

عطر مسیحایی گیسوی نگار آمد

قفل غزل وا شد

هلهله در هلهله آواز پرستوی بهار آمد

خلد برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد

کار دله عشاق سکه شد

و سین محبت به سر سفره ی سین آمد

 

دانلود کلیپ برای عید نوروز ۱۴۰۰ 
You may also like