بریده جملات کتاب از حال بد به حال خوب اثر دیوید برنز + عکس نوشته

جملاتی از کتاب از حال بد به حال خوب

متن کتاب از حال بد به حال خوب

اگر بگویید نمی توانم احساسم را تغییر بدهم،

قربانی ناراحتی های خود می شوید،

خود را فریب می دهید

زیرا واقعیت این است که

می توانید احساستان را تغییر دهید.

نقل قول های از کتاب از حال بد به حال خوب

اگر می خواهید احساس بهتری داشته باشید

باید بدانید و درک کنید که به جای حوادث بیرونی،

افکار و طرز تلقی های شما هستند که احساسات شما را به وجود می آورند.

می توانید اندیشه، احساس و رفتار خود را تغییر دهید.

این اصل ساده و در عین حال انقلابی شما را در تغییر زندگی خود یاری می دهد.

اغلب اوقات خود را فریب می دهیم

و با به خود بستن چیزهایی که

اصولا وجود خارجی ندارند ناراحت می شویم

و عجیب آنکه هرگز، حتی گمان هم نمی کنیم که

واقعا بیچاره و درمانده نیستیم.

متن برگزیده از کتاب از حال بد به حال خوب اثر دیوید برنز

جملات ناب کتاب از حال بد به حال خوب دیوید برنز

تحت تأثیر یک حادثه منفی همه واقعیتها را تار می بینید.

به جزئی از یک حادثه منفی توجه می کنید و بقیه را فراموش میکنید.

شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه آبی را کدر می کند.

به خاطر طرز برخورد خود با همکاران اداره تشویق می شوید،

اما در این میان کسی از جمع همکاران کلمه ای نه چندان جدی در مقام انتقاد از شما می گوید.

روزهای مدید در حالی که همه گفته های مثبت را فراموش می کنید، تحت تأثیر این تک انتقاد رنج می برید.

بدون بررسی کافی نتیجه می گیرید که

کسی در برخورد با شما واکنش منفی نشان می دهد.

آن دسته از عبارت های «باید» دار که بر ضد شما به کار برده می شوند،

به احساس تقصیر و نومیدی منجر می گردند.

اما همین باورها، اگر متوجه سایرین و یا جهان به طور کلی شود

منجر به خشم و دلسردی می گردد «نباید این قدر سمج باشد.»

خیلی ها می خواهند با بایدها و نبایدها به خود انگیزه بدهند.

«نباید آن شیرینی را بخورم.» اغلب بی تأثیر است

زیرا «باید»ها تولید تمرد میکنند و اشخاص تشویق می شوند که درست برعکس آن را انجام دهند.

جملات زیبا و مفهومی دکتر دیوید برنز برای پروفایل

جملات برگزیده‌ی کتاب از حال بد به حال خوب

اطلاع از ارتباط مهم میان افکار و احساسات

نخستین قدم رهایی یافتن از یک روحیه بد است.

این نگرانی ها گاه به شدت هراس انگیز و کاملا واقع بینانه به نظر می رسند.

اما واقعیت این است که خطری در کار نیست

زیرا به جای افکار واقعی این افکار تحریف شده هستند که تولید اضطراب می کنند.

اگر قرار باشد این کتاب پیامی داشته باشد ، می خواهم همین که گفتم باشد.

خلاصه کتاب از حال بد به حال خوب نوشته دیوید برنز

احساسات منفی ناشی از ارزیابی واقع بینانه شرایط هستند.

اغلب اوقات بهترین کاری که می توان کرد این است که

این احساسات را به سازنده ترین شکل خود ابراز کرد

و با مسایل برخوردی سازنده و صادقانه داشت و برای رفع آن کوشید.

اما وقتی افکار منفی مبتنی بر افکار غیر واقع بینانه و خطای شناختی باشد ،

بهتر ست که طرز نگرش و تفکر خود از مسئله را تغییر دهید.

عکس نوشته کتاب از حال بد به حال خوب دیوید برنز

سخنان زیبا و آموزنده کتاب از حال بد به حال خوب 

اشخاص موفق خوب می دانند که کار مقدم بر انگیزه است .

مهم نیست که دوست دارید یا ندارید ، دست به کار شوید ،

وقتی شروع کردید برداشتن قدم های بعدی ساده تر می شود

اشخاصی که از شکست می ترسند

اغلب عزت نفس خود را با موفقیت می سنجند .

وقتی در کاری موفق نمی شوند

خود را شکست خورده و ناکام می پندارند .

جملات کوتاه و پندآموز دیوید برنز

عبارت های باید دار معمولا موثر نیستند ،

زیرا احساسی از گناه تولید می کنند

و در نتیجه شرایطی فراهم می سازند که

شما از انجام آن خودداری می کنید

مطالب مرتبط