پیام تبریک تولد قدم نو رسیده مبارک (نوزاد دختر) + عکس نوشته

عکس نوشته زیبای تبریک قدم نو رسیده دختر

 

باران رحمت خدا با قدم های دختر کوچک شما به زندگیتون بارید

و زندگی شما را پر از طراوت و تازگی کرد

به امید خدا همیشه در کنار هم با سبزی و طراوت زندگی کنید

قدم نو رسیده هزاران بار مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

پدرو مادر یه دختر که رحمت خدا هست

سعادتیه که نصیب شما شده

و بحق شایسته اون هستید

در کنار هم شاد باشید

قدم نو رسیده مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

عکس نوشته قدم نو رسیده مبارک نوزاد دختر

یه دختر کوچولو مثل فرشته ایی که

هر کجا بره با خودش نور وشادی هدیه می بره

وجود این فرشته رو بهتون تبریک می گویم

قدم نو رسیده مبارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

مسئولیت پدر و مادر بودن هم سنگینه و هم لذت بخش

و برای شما تجربیات و خاطرات شیرینی از این عنوان پر مهر آرزو می کنم

قدم دختر کوچولوی نو رسیده مبارک و فرخنده

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنینش

آمدن دختر کوچولوتون به دنیا رو تبریک می گم

و آرزو می کنم این لحظات براتون ماندگار باشد

و خاطرات زیبایی در کنار هم داشته باشید

با عشق فراوان قدم نو رسیده مبارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

عجب خبر فوق العاده ای !

از اینکه صاحب یه دختر سالم و ناز شدید واقعا خوشحالم

امیدوارم همیشه شاد وسلامت در کنار هم زندگی کنید

قدم نو رسیده مبارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

مطالب مرتبط