هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

بزرگداشت مولوی

هشتم مهرماه

روز بزرگداشت عارف بزرگ

مولانا جلال الدین محمد بلخی

گرامی باد

شعر مولانا

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب

عکس نوشته شعر زیبا از مولوی

روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

شعر بیا تا قدر یک دیگر بدانیم

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم

که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

بیت شعری از مولانا

اندر دل من درون و بیرون همه او است

اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

عکس نوشته اشعار مولوی

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

عکس نوشته شعری از مولوی

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی

قبول حق نشود گر دلی بیازاری

غزل از مولوی

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو

غزلی از دیوان شمس

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
مطالب مرتبط