متن و عکس نوشته های جدید شب بخیر

عکس نوشته شبت بخیر عزیزم

شب بهترین زمان برای تجسم کردن رویاها و آرزوهاست

که در صف محقق شدن با باور و پشتکار تو هستند

به خدای آرزوهات و قدرتی که در وجودت قرار داده ایمان بیاور

امیدوارم فردا همان روزی باشد که رویاهایت را در آغوش می گیری

شبت آرام و دلت شاد

عکس نوشته عاشقانه شب بخیر

هر کجا دلی غمگین و افسرده است

دعا می کنیم زیر چتر سیاه شب دست خداوند از غیب برسد

و با نور و روشنایی اش غصه و غم را پاک کند

شبتون در آرامش و خیر

بارالها به حق بزرگی و کرمت

به حق مهربانی و احسانت

بهترین ها را از روی خیر و صلاحت برای عزیزانم مقدر بفرما

شبتون در شادی و نورحق

عکش نوشته عرفانه شب بخیر

شب با زیبایی دلفریبش

و ماه با ستارگان درخشان آمده

آرامش و عشق را بر جان شما هدیه کند

در پناه خداوند باشید

شبتون بخیر

عکش نوشته شب بخیر عارفانه

زمانی که نه دلیلی برای خوابیدن در شب

و نه بهانه ای برای بیدارشدن در صبح داشته باشی

درواقع زندگی نمی کنی بلکه تنها زنده ای ،

زندگیتون پر از بهانه های زیبا و امید بخش

و مثل ستاره آسمان درخشان و نورانی

شبتون عارفانه

خداوند پشت و پناهتون

مطالب مرتبط