متن و عکس نوشته تبریک خاص و زیبا تولدت مبارک

 

می گویند آغاز نو شدن

آغاز تازه شدن بهار است

اما برای من روز میلاد تو

سر آغاز فصلی دگر از زندگیست

مهربانم تولدت مبارک

همیشه یکی هست که 

با هیچ کس مقایسه اش نمی کنی

بهترین دلیل زندگیم تولدت مبارک 

همیشه به قداست چشمهای تو ایـمان دارم ،

چـه کسی چشم های تـو را رنـگ کرده است ؟

چند وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند ؟

فرشته ای در قالب یک انسان 

فقط ساده می توانم بگویم

تولدت مبارک 

زندگی،

زنجیره ای از آغازهاست…

تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.

امیدوارم تمامی آغازهای تو،

از نیزه های آفتاب پر فروغ گردند.

و تمامی رویاهای تو،

گرمی پیروزی را نوید دهند

عزیزترینم تولدت مبارک

و تــــو خلاصه ای هستی

از تمام آنچه

برای یک عمر

“آرام زیستن”

نیاز است…!

بهترین آهنگ زندگی تولدت مبارک

دوست داشتنت

تمام نمی شود

با هر نفس

درون من

متولد می شوی

عزیزجانم تولدت مبارک

مطالب مرتبط