متن و عکس نوشته تبریک تولد به بانو و همسر پاییزی

عکس نوشته بانوی پاییزی من تولدت مبارک

در میان دست هایت عشق پیدا می شود

زیــر بـاران نگـاهـت نـسـتـرن وا می شود

بـا عبور واژه هـا از گـوشـه ی لب های تو

مـهربانی های قلبت خوب معنا می شود

همسر پاییزی ام تولدت مبارک

چه کردہ ای با ایـن دلـم

کــه تـا دنـیـا دنـیـاســت

هـیـچـکـس بـرای مــن

تـــــو نــمی شــود

بانوی زیبای پاییزی من تولدت مبارک

عکس نوشته همسر زیبای پاییزی من تولدت مبارک

تو آمدی و عمیق ترین نگاه را

از مـیـان چـشمان دریایی ات

بـه وصــال قـلـبـم نـشـانـدی

بهترین اتفاق پاییزی زندگیم تولدت مبارک

پاییز هم می‌تواند گل بدهد
وقتـی پـای خـنده‌های تو
درمـیــان بـاشــد

بــانوی پــاییزی من تولدت مبارک

عکس نوشته بهترین پاییزی من تولد ت مبارک

زادگاه و تاریخ تولد

هیچکس در هیج تقویم و نقشه ای نیست

چرا که آدمها هر لحظه

در تپش قلب کسانی که دوستشان دارند

متولد میشوند.

یار همیشگی پاییزی ام تولدت مبارک

در سر که نه

من در تمام وجودم

عشق تو را می پرورانم

به دنبال کوچکتربن فرصت بدم

تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم

زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو

خانم پاییزی ام تولدت مبارک

مطالب مرتبط