متن های تولد یه خردادی نزدیکه + عکس پروفایل تولد خرداد ماهی

عکس پروفایل تبریک تولد خرداد ماهی - عکس تولد خردادی برای پروفایل
 

متن تبریک تولد خرداد ماهی ها

خردادی است دیگر 

شاید همیشه سکوت کند 

اما حرف هایش را در نگاهش می ریزد

دلتنیگ ، قسمتی از قلبش است

و صبر تکه از روحش …

ته تغاری بهار تولدت مبارک

متن های زیبا در مورد متولدین خرداد

خــــــردادی یعنی همه چی باهم

یعنی متفاوت

یعنی خاص

یعنی تا آخرین لحظه نمیتونی کشفش کنی

به آغاز سلطنت خردادی ماهیا خاص نزدیک می شویم .

تو رنگ خردادی ها خون نیست ،

معرفته ، عشقه صداقته !

تولد یه خرداد عزیز و مهربون داره میرسه

عکس نوشته تبریک تولد به خرداد ماهی ها - متن تبریک تولد متولدین خرداد

متن تولد یه خرداد ماهی مهربون نزدیکه

یه خرداد ماهی یه  حس درونی قوی داره 

ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ در یک نگاه دما رو بشناسه

یه الهام درونی

کم کم داریم به تولد یه اردیبهشت ماهی عزیز نزدیک میشیم

متن جدید پروفایل خرداد ماهی

یه خرداد ماهی میتونه ، باسکوتش

یک عالمه حرف بزنه

میتونه با وجود قلب شکسته ش

همه رو آروم کنه

خرداد ماهی ها نهایت صبوری اند.

داریم به تولد یه خردادی نزدیک میشیم

خردادی یعنی

همه چی با هم !

یعنی متفاوت

یعنی تا آخرین لحظه

هم نمیتونی صددرصد کشفش کنی

تولدش داره کم کم میاد

متن تولد یه خرداد ماهی نزدیکه - عکس نوشته متولدین خرداد برای پروفایل

پیام تبریک تولد خرداد ماهی 

فرارسیدن خرداد ماه زیبا

و ماه تولد فرشته های زمینی مبارک

خردادماهی جان تولدت مبارک

خرداد ماهی ها جواب زمین اند به سلام آفتاب

پیشاپیش تولدت مبارک خرداد ماهی جان

پروفایل متولدین خرداد

یه خردادی همیشه

بزرگترین غم هاش رو

درون قلبش نگه میداره

و می ذاره خودش به تنهایی

سنگینیشون رو تحمل کنه

چون دوست نداره

و دلش راضی نمیشه

که دیگران به خاطره اون

غمگین و ناراحت باشن

مطالب مرتبط