متن نیایش شبانه با خدا + عکس نوشته پروردگارا

عکس نوشته مناجات بانه با خدا
عکس نوشته مناجات شبانه با خدا
عکس نوشته پروردگارا

خدایا
امشب از تو
صبر میخواهم
به ما بیاموز در هر
شرایطی بدانیم
تو از همه مهربانتری
و هرآنچه برایمان رقم میخورد
جز خیر و مصلحتمان نیست

نیایش شبانه با خدا

الهی به دوستانم
خوابی آرام و فردایی
پر از خیر و برکت عطا بفرما

نجوای شبانه با خدا

امشب از خـــدا برایت من چنین خواستم
دلت آرام،تنت سالم
دعاهایت مستجاب
عاقبتت بخیر

دعای خیر شبانه

خدایا

آرامش شب را نصیب

کسانی کن که آسایش روز

را نصیب دیگران می کنند

نجوای شبانه با پروردگار
نجوای شبانه با خدا
نیایش شبانه با پروردگار
 

الهی

شبی به روشنی درخشان ترین ستاره آسمان
و فردایی سرشار از تلاش و موفقیت نصیبتان گردد

دعای شبانگاه

دعا می کنم امشب
زیر این سقف بلند
روی دامان زمین
هرکجا خسته و پرغصه شدی
دستی از غیب به دادت برسد
وچه زیباست که آن
دست خدا باشد و بس
شبتون بخیر
برایت آرزو می کنم

هر زمان که چشمانت را می بندی و به خواب می روی
خواب های خوش پشت پلک هایت را گرم کنند
و هر زمان که چشمانت را باز می کنی در صبح
واقعیت زندگی ات به زیبایی رویاهای شبانه ات باشد

مناجات شبانه با خدا

خدایا در این شب تو را به مهربانیت قسم

دلهای گرفته را شاد

و دست های نیازمند را بی نیاز گردان

و قلبی نورانی

تنی سالم 

زندگی آرام

نصیب دوستانم بگردان

نجوای شبانه با پروردگار

پروردگارا
در این شب آرام
آسمان تاریک دل ما را از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان
و آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما

نیایش شبانه با پروردگار

همچنین ببینید : کلیپ زیبای خدایا شکرت

 

نیایش های شبانگاه
دعای شب بخیر

پروردگارا
در آرامش ملکوتی شب ها
چه زیباست در پیشگاه معبودی چون تو بنشینم
و به حکم حکمتت روزهایم پویا
و به لطف رحمتت شب هایم آرام و دل انگیز گردد

دعای نیمه شب

پروردگارا
همانطور که شب را
مایه آرامش قرار دادی
قراردلهای بیقرارما باش
فراوانی را درزندگی ما جاری کن
حضورمان را پر معنا کن
وجودمان را لبریز آرامش کن
وشناختمان را فزونی بخش

راز و نیاز شبانه با خدا

الهی به امید رحمتت
خدایا شب مارا با یادت بخیر کن

عکس نوشته مناجات با خدا
دعای خیر شبانه
دعای خیر شبانه

پروردگارا

شبم را به شایستگی به بامداد برسان

تا در بندگی تو بکوشم

و سحرگاه به امید مناجات و نیایش به درگاه تو برخیزم

مناجات شبانه با پروردگار

خدایا
هرشب نوری
از وجود نورانیت
بر قلوب تاریک و
گرفته ما بتابان
و باحرارت
عشق ومعرفت خویش
قلبهای خسته ویخ زده
مارا گرمی ببخش
و احیا کن قلوب ما را

متن اس ام اس شب بخیر

خداوندا
در این شب آرام
شکر برای امید نجات بخش تو
شکر برای دستان تو که شفا بخش است
شکر برای محبت تو که معجزه آساست
شکر برای چشمان تو که امیدبخش است

جملات آرامش بخش شبانه

آرامش مطلق خدا

آن حــس زیبــایی است.

که درتاریـکی شب آهسته میگوید

کنارت هستم

مطالب مرتبط