متن زیبا در مورد خداوند و عکس پروفایل خدای من

عکس نوشته های زیبا از خدا

خدای  من

چه دارد آنکه تو را ندارد

و چه ندارد انکه تو را دارد

متن خاص درباره خدا

خدای من
تو خود میدانی که انسان بودن چه سخت ست
و چه می کشد آنکه انسان ست
و از احساس سرشار
بر من رحم کن بزرگوارا

عکس پروفایل با موضوع خدا

خدای من

درهایی را برویمان باز کن

که هیچ کس قادر به بستن آن نباشد

متن زیبا خدای مهربان

خدای من

گوشه چشمى

از تو كافىست تا

هر غصه به ” شادى”

هر بیمارى به ” سلامتى”

هر گرفتارى به ” آسایش”

هر تاریكى به ” نور”

هر ناممكنى “ممكن”  شود

عکس پروفایل خدای من 

خدای من

بگذار قلبمان

سرشار از عشق تو باشد

متن کوتاه برای خدا

خدای من

تقدیری برایم مقدر فرما

که لیاقتش را داشته باشم

جمله کوتاه خدای من 

خدای من

تو خود میدانی که

انسان بودن چه سخت ست

و چه می کشد آنکه انسان ست

و از احساس سرشار

بر من رحم کن بزرگوارا

جملات زیبای عرفانی

خدای من

خواندمت پاسخ دادی

به تو تکیه کردم نجاتم دادی

به تو پناه آوردم کفایتم کردی

جمله کوتاه درباره خدای بزرگ

خدای من

به اعتماد بودنت

تموم سختی ها را تحمل می کنم

متن های عاشقانه در مورد خدا

خدای من

نگاهم کن

یک نفر اینجاست

که تمام دلخوشی اش

نگاه توست

گفتگو با خدا
اس ام اس خدا

خدای من

 اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم

تو فراموش نکن بنده ی کوچیکی داری

با نوازشی و یا تلنگری آرام وجودت را

همراهیت را

مهربانی و بزرگیت را

برایم یادآوری کن

جملات زیبا در مورد پرودگار

خدای من

تنها پناهم تویی

دستم رو محکم تر بگیر

مطالب مرتبط