متن خدایا شکرت + عکس نوشته خدایا شکرت برای پروفایل

عکس پروفایل شکرگزاری
عکس نوشته خدایا شکرت

خدایا شکرت

برای همه داشته ها و نداشته هایم

که از حکمتت سرچشمه گرفته اند

عکس نوشته خدایا شکرت و شکرگزاری
جملات زیبای شکرگزاری 

خدایا شکرت

پنجره دل را به سوی تو باز می کنیم

هوای مهربونی رو نفس می کشیم

بخاطر فرصت جدیدی که به ما دادی

تا مهربان تر و عاشقانه تر زندگی کنیم

عکس پروفایل شکرگزاری خداوند
متن های تشکر از خداوند

خدایا شکرت که می توانم ببینم

و زیبایی هایت را حس کنم

عکس نوشته خدایا سپاسگزارم
عکس نوشته سپاسگزاری از خدا
متن کوتاه خدایا شکرت 

خدایا شکرت 

به خاطر اینکه تو اوج نا امیدی

از زمین و آدماش 

تنها امیدم تویی

عکس خدایا شکرت برای پروفایل
جملات سپاسگزاری از خدا

خدایا شکرت

به خاطر شب هایی که تبدیل به صبح شدند

دوستانی که مبدل به خویشاوند شدند

رویاهایی که به حقیقت پیوستند

و دوست داشتن هایی که

منتهی به عشق شدند

عکس پروفایل شکرگزاری خداوند
عکس نوشته خدا برای پروفایل
متن و جملات خدایا شکر و سپاسگزاری

خدایا شکرت 

برای دستانی که 

دست خالی بر نمی گردانی

عکس پروفایل خدا رو شکر
جملات تشکر از خدا

خدایا شکرت 

غیرممکن ها زندگیم را 

ممکن می سازی

مطالب مرتبط