متن جدید تبریک تولد به دوست و رفیق

عکس نوشته زیبا برای تبریک تولد رفیق جان

 

داشتن دوست خوب و هم فکر قابل مقایسه با هیچ ثروتی نیست

و ازدارایی های ارزشمند و مهم زندگی هر کسی است

و من بخاطر داشتن دوستی چون تو ثروتمندم

تولدت مبارک بهترین دوست دنیا

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

خیلی ها مثل مسافر در زندگی ام به نام دوست آمدند و رفتند و قلبم برای آنها مهمانخانه بود

ولی تو در قلبم صاحبخانه ای برای همیشه اینقدر که بزرگوار و مهربونیت همیشگی است

رفیق همه روزهایم تولدت مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

دوستی مثل دوا میمونه که دردها و مشکلات و درمون میکنه

ولی با این تفاوت که دوستی قیمت و اندازه و انقضا نداره!

دوست با معرفت من تولدت مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

دوست خوبم با صدای گرم و دل نشینت برف تنهایی مرا آب کردی
روزگار به مراد دلت تولدت مبارک دوستم

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

عکس برای تبریک تولدت مبارک دوست عزیزم

هر چیزی در گذر زمان فرسوده و مستهلک و دور انداخته میشه

ولی دوستی از اون چیزهایی که با گذر زمان گرانبهاتر میشه درست مثل گنج!

وجود تو برای من گنج نایاب و بی نظیره

دوست همراهم زادرزوت مبارک، سلامت و پاینده باشی.

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

این رسم ماست که با رفیق پیر بشیم

نه اینکه توی میونه راه از رفیق سیر بشیم!

رفیق جونم تولدت مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

معجزه ای در دل وجود دارد به نام “دوستی” که نمیدانم چگونه و چطور بوجود می آید

اما شوقی که در دل بوجود می آورد قابل وصف نیست

و تو عزیزم این شادمانی را باوجودت در دلم برپا کرده ای

روز میلادت مبارک مهربان دوست

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

رفیق خوبم چون دوستت دارم بهت نیاز دارم

یا چون بهت نیاز دارم دوستت دارم ؟

ولی فکر می کنم چون تو رو دارم بی نیازم 

هرکجا هستی دست حق همراهت تولدت مبارک

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

مطالب مرتبط