متن تولد اردیبهشتی برای خودم + عکس نوشته تولدم مبارک اردیبهشت ماهی

عکس نوشته متولد اردیبهشتم | عکس تولدم مبارک اردیبهشتی برای پروفایل

متن تبریک تولد برای خودم اردیبهشت ماهی

امروز روز تولد من است

و من هر روز بیش از پیش

به این راز پی می برم

که خلق شده ام

تا زیباترین لحظه ها را

برای خود و جهان اطرافم رقم بزنم 

تـولـدم مـبــارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

تولدم مبارک باشه

در سالروز تولدم 

بزرگترین آرزویم این است که

به تمام آرزوهای قشنگم برسم


عکس به رسم عادت تولدم مبارک اردیبهشت ماهی

پیام تولدم مبارک برای اردیبهشت ماهی 

یه اردیبهشت ماهی

خاص تر از اینه کـه

یه آدم معمولی

بتونه درکش کنه

در واقع خدا اردیبهشتی ها رو آفرید

تا نشون بده کـه:

یک آدم چقدر میتونه خاص باشه

به رسم عادت تولدم مبارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

شادی یعنی 

متولد اردیبهشت باشی

امروز تولدمه 

تــولــــدم مــــبـارک

متن تولدم مبارک برای متولد اردیبهشت ماه


عکس پروفایل اردیبهشت ماهی برای تولدم مبارک

متن پروفایل متولد اردیبهشتی ام

در وصف تمام اردیبهشتی ها «اردیبعشقی ها»

دراین ماهی کـه مانند بهشته، خوش بـه حالم

خدایم سرنوشت از نو نوشته، خوش بـه حالم

همانند درخت و سبزه و گل، بـه چه زیبا

برایم یک بهشت، سنبل نوشته، خوش بـه حالم

بـه من بخشیده کـه عاشق بمانم، کردگارم

کـه بی عشق زندگی بیچاره زشته، خوش بـه حالم


عکس نوشته اردیبهشتی ام تولدم مبارکتون باشه

متن تولد خودم در اردیبهشت ماه

اردیبهشت ماهی هستم

گفتم شاید براتون جالب باشه

بدونید خدای جذابیت متولد چه ماهی هست!

تولدم مبارکتون باشه

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

من زاده ی اردیبهشتم

ما اردیبهشتیا یه اتفاق خوبیم که

توی زندگی دور و وری هامون افتادیم

تولدم مبارک


عکس نوشته تولدم مبارک برای اردیبهشت ماهی

متن زیبای تولدم مبارک اردیبهشت ماهی

عرض تبریک و شادباش برای شما

به خاطر زاد روز دوست مهربان و محترمی چون من

امروز روز تولدم من است

تولدم مبارک

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

اریبهشت ماهی نه تکرار میشه نه تکراری

من اردیبهشتی ام

به افتخار خودم که امروز تولدمه

تولدم مبارک

متن تولد برای خودم اردیبهشت ماهی


مطالب مرتبط