متن تبریک سالگرد ازدواجمون مبارک + عکس نوشته

عکس نوشته سالگرد ازدواجمون مبارک

تو را ازبی مثالی دوست  دارم

تو را ازبس زلالی دوست دارم

 اگر شاخه گلی در دست ندارم

تو رابادست خالی دوست دارم

سالگرد عاشقی مون مبارک

وقــتی کنـارمی

 جــایی برای  هیــچ شتابی نیست 

 مقــصـد

 همـین حضــور مـن و تـوسـت 

سالروز ازدواجمون مبارک

“دوستت دارم”

و ایـن را روزی هزاربـار بـرایِ خودم تکرار می کنم

و سرمست می شوم از داشتنت

همین که

بودنت، سهم من است

من خوشبخت ترین آدم روی زمیـنم

سالگرد یکی شدنمون مبارک

عکس نوشته سال روز یکی شدنمون مبارک

بازوهایم وطنی است که در آن

جز تو هیچکس خانه ای نخواهد داشت 

سالگرد یکی شدنمون مبارک

تو تمام منی
تمام پیدا و پنهانم
تمام داشته و نداشته ام
تنهایت نخواهم گذاشت
تا ان سوی ابدیت

سالگرد عقدمون مبارک

تو نقطه شروع همه ی اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت بـه تو حد و مرزی ندارد

سالگرد ازدواجمون مبارک


متن تبریک بله برون و نامزدی


 

عکس نوشته سلگرد عاشقی مون مبارک

دستهایم

برای نوشتن از تو
و قلبم
برای عاشقانه گفتن برای تو
هر روز می تپد
تو آغازگر تمام عاشقانه های منی

سالگرد عاشقی مون مبارک

عاشقانه اسـت
نفس کشیدن کنار چشمان تو
و ماندن زیر سایه نگاهت

دوستت دارم عزیزم

سالگرد عشقمون مبارک

زشراب عشقت که از آن همیشه مستم

گل من تو را نه امروزبلکه همه عمر می پرستم

سالگرد ازدواجمون مبارک
مطالب مرتبط