متن تبریک تولد به پدربزرگ + عکس نوشته

بهترین پدر بزرگ دنیا تولدت مبارک

 

پدربزرگ عزیزم

شما با حمایت و پشتیبانی همیشگی تون

در زندگی فرصت های بزرگی را به ما دادید

امیدواریم بتوانیم در مسیر زندگی از هدایت هایتان بهره مند شویم

سالروز میلادتان مبارک با آرزوی بهترینها  

 

∗∗∗∗∗∗∗

 

بابابزرگ جونم تولدتون مبارک

الهی روزگارتون از رحمت لبریز

و دستان پر مهرتون از نعمت سرشار

و شادی تو تمام لحظه هاتون باشد

 

∗∗∗∗∗∗∗

پدربزرگ مهربانم تولدت مبارک

وجود انسانی با تجربه و موفق در زندگی از ضروریات است

که شما برای ما به عنوان بهترین الگو هستید

امیدواریم بتوانیم قدران زحمات گرانقدرتان باشیم .

پدر بزرگ عزیزم تولدتون مبارک

∗∗∗∗∗∗∗

بابابزرگ مهربانم دوستت دارم

در سالروز میلادت آرزو دارم زندگیت سرشار از سلامتی ، خیر وبرکت

و لبخند همیشه بروی لبهات باشد.

تولدتون مبارک

پدر بزرگ عزیزم تولدت مبارک

پدر بزرگ عزیزم شما برای ما نعمت بزرگی هستید

الهی همیشه سایه پر مهرتون بر سر ما باشد

و سلامت و سرزنده باشید

زادروتان مبارک

∗∗∗∗∗∗∗

تو دنیا خوشبختی های زیادی هست

یکی از بهترین بهترینهاش

داشتن پدربزرگ مهربونی مثل شماست 

بهترین پدر بزرگ دنیا تولدت مبارک

∗∗∗∗∗∗∗

مطالب مرتبط