متن تبریک تولد به عشق + عکس نوشته های زیبا و جدید تولد عاشقانه

عکس نوشته تبریک تولد به عشق

با تو بودن 

آغاز تمام خوبی هاست
دل بستن به تو 

پایان تمام بدی هاست
دیدار تو

آغاز تمام خنده هاست
و آغوش تو 
پایان تمام غصه هاست

عشق جانم تولدت مبارک

عشق یعنی در تو من معنا شوم
عشق یعنی با تو من دریا شوم
عشق یعنی قطره ای بر گل نشست
عشق یعنی مهر تو بر دل نشست
عزیزترینم تولدت مبارک

عکس پروفایل تبریک تولد عاشقانه

تمـام دلخوشی هایم
تو هستی
همانی که

به قلب من نشستی
همانی که شدی
دار و ندارم
تو را با جان و قلبــم
دوست دارم

عزیز جانم تولدت مبارک

عشق یعنی

سیب سرخ انتظار
عشق یعنی

بی تو ، من امری محال
عشق یعنی

یک سبد بوی بهار
عشق یعنی

بی قرار بی قرار

عزیز دلم تولدت مبارک

عکس نوشته جدید تبریک تولد عشقم

عشق یعنی

حضور تـــو
حضورت یعنی

خــوشـبختی
خـوشبختی یعنی

بـا تو بودن
بـا تو بودن یعنی 

تـنها آرزوی من

عشقم تولدت مبارک

چگونه بفرستم
از تپش های قـــلبم را برای تــــــو
تـــا بــاور کنی از یـــاد بُـردنت
کـار مـــن نیست

عـزیـزم تـولـدت مـبـارک

مطالب مرتبط