اشعار در وصف پیامبر اکرم (ص) |عکس میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

عکس نوشته میلاد پیامبر و امام جعفر صادق مبارک باد

میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) مبارک باد


شعر در وصف پیامبر اکرم (ص)

محمد کافرینش هست خاکش

هزاران آفرین بر جان پاکش

چراغ افروز چشم اهل بینش

طراز کار گاه آفرینش

” نظامی “

ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

” سعدی “

عکس نوشته حضرت محمد (ص)
اشعار در وصف حضرت رسول اکرم (ص)

ای آفتاب گردون! تاری شو و متاب

کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب

بنمود جلوه‌ای و ز دانش فروخت نور

بگشود چهره‌ای و ز بینش گشود باب

شمس رسل محمد مرسل که در ازل

از ما سوی الله آمده ذات وی انتخاب

تابنده بد ز روز ازل نور ذات او

با پرتو و تجلی بی پرده و نقاب

” ملک‌الشعرای بهار “

عکس پروفایل میلاد حضرت محمد رسول الله و امام جعفر صادق مبارک باد

میلاد پیامبر مهربانی و امام جعفر صادق مبارک باد


شعر درباره پیامبر 

مصطفی را وعده کرد الطاف حق

گر بمیری تو نمیرد این سبق

من کتاب و معجزه‌ت را رافعم

بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعم

” مولوی “

ثنا باد بر جان پیغمبرش

محّمد فرستاده و بهترش

که بُد بر در دین یزدان کلید

جهان یکسر از بهر او شد پدید

” اسدی توسی “

عکس پروفایل پیامبر اکرم (ص)

اشعار در وصف حضرت رسول اکرم (ص)

فرستاده خاص پروردگار

رساننده حجت استوار

گرانمایه‌تر تاج آزادگان

گرامی‌تر از آدمیزادگان

محمد کازل تا ابد هر چه هست

به آرایش نام او نقش بست

چراغی که پروانه بینش به دوست

فروغ همه آفرینش بدوست

ضمان دار عالم سیه تا سپید

شفاعت گر روز بیم و امید

درختی سهی سایه در باغ شرع

زمینی به اصل آسمانی به فرع

زیارتگه اصل داران پاک

ولی نعمت فرع خواران خاک

چراغی که تا او نیفروخت نور

ز چشم جهان روشنی بود دور

” نظامی “

آن نور مبین که در جبین ما هست

وان ض یقین که در دل آگاهست

این جملهٔ نور بلکه نور همه نور

از نور محمد رسول‌الله است
مولوی