سخنان حکیمانه بزرگان در مورد حسادت + عکس نوشته درباره رشک و حسود

عکس نوشته آموزنده و مفهومی درباره حسادت برای پروفایل

جمله ناب بزرگان در مورد آدم حسود 

کسی که به دیگران حسادت ورزد،

به آرامش فکری نخواهد رسید.

” بودا  “

هر آنکس که دل تیره دارد ز رشک

مر آن درد را دور باشد پزشک

که رشک آورد آز و گرم و گداز

دژ آگاه دیوی بود دیرساز

 ” فردوسی “

اگر حسد در پی آن است که

خویشتن را به چنگ و دندان بدرد؛

او را در نیت خیر خود آزاد بگذار.

” یوهان ولفگانگ فون گوته “

خشم، بیزاری، بدخواهی، حسد [ =چشم تنگی ]

و کین خواهی، شادمانی انسان را می رباید

و بیماری و شکست و فقر می آورد.

 ” فلورانس اسکاول شین “

سخنان نغز بزرگان دنیا درباره حسادت و رشک

جملات قصار در مورد حسادت

حسد ورزان و شکست خوردگان

تنها در حالی می توانند به تو صدمه بزنند که

خود، توان این کار را به آنان بدهی.

” پائولو کوئلیو “

انسان برای کسب محبت

دست به خیلی کارها می زند؛

اما برای تحریک حسادت دیگران

هر کاری که از دستش ساخته باشد،

انجام می دهد…

” مارک تواین “

من که بر دیده خود رشک برم چون بینم

که ببیند رخ تو دیده کوته‌نظری؟

عراقی

برای حسادت، هیچ چیز وحشتناک تر از خنده نیست.

” فرانسواز ساگان ” 

جملات مشاهیر درباره حسود و حسادت - عکس نوشته پندی

سخنان آموزنده بزرگان درباره رشک و حسد

آرزو و چشم و هم چشمی و رشک،

هر سه به ترتیب دنبال یکدیگرند.

” آگاتا کریستی ” 

رشک بردن را نادیده بگیرید

و به کلی آن را فراموش کنید؛

زیرا این حس، همیشه شما را شکنجه خواهد داد

 ” ویکتور هوگو ” 

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:

دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود.

یاران دوران فرومایگی،

نکوخویی ندانند

و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند.

حسودان بر جمال و کمال

جز به چشم کین ننگرند

و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند

” یوهان ولفگانگ فون گوته “

جملات ژرف و عمیق درباره غبطه خوردن از بزرگان

جملات تاثیرگذار بزرگان در مورد حسادت

حسود را آزار مده که خود در آتشی بی پایان می سوزد.

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی ماست،

حقیقت محض به نظرمان می رسد

و تمام آن چیزها که بر خلاف میل مان است،

خشمناکمان می کند.

” آندره موروا “

چو چیره شود بر دل مرد رشک

یکی دردمندی بود بی‌پزشک

” فردوسی “

در حقیقت، غیبت تجلی رشک

و نفرت فرو خورده ی گروههای محروم اجتماعی است.

 ” فریدریش نیچه “

سخنان فلسفی بزرگان در مورد آدم حسود - نوشته مفهومی برای پروفایل

جمله در مورد رشک و حسادت از بزرگان

حسد، بزرگترین دشمن عشق است.

” فلورانس اسکاول شین ” 

آنک یک حسود؛برای او آرزو نکنید که بچه دار شود.

او حتی نسبت به بچه ها حسادت خواهد کرد،

زیرا دیگر نمی تواند مانند آنها شود.

 ” فریدریش نیچه “

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

الا بر آنكه دارد با دلبری وصالی

” سعدی “

 رقابت تا زمانی پسندیده است که

کار را به حسادت نکشاند.

” رنه دکارت “

حسود از چاقی دیگران لاغر می شود

” هوراس “

سخن کوتاه جالب بزرگان درباره حسادت

نقل‌قول‌های به‌یادماندنی درباره حسود 

 حسادت، انسان ها را کور می کند

و باعث می شود نتوانند به درستی فکر کنند.

” مالکوم ایکس ” 

حسادت، آن اژدهایی که عشق را

به بهانه زنده نگه داشتنش به قتل می رساند.

” هاولاک الیس “

مرگ، این لطف را دارد که

کاخ نیکنامی را بهره‌ی انسان می‌سازد

و رشک و تنگ‌نظری کسان را

نسبت به وی نابود می‌کند.

” فرانسیس بیکن “

به هر جا که به راستی دادگری راه یافته

و به مرور زمان در آن جا نهادینه شده باشد،

رشک ورزی به وجود می آید.

 ” فریدریش نیچه “
مطالب مرتبط