سخن بزرگان درباره زمان

عکس نوشته در مورد زمان - جملات بزرگان در مورد زمان

جملات زیبا درباره زمان از بزرگان جهان

زمان چیزی است که بیشتر از همه به دنبالش هستیم اما بدترین استفاده ها را از آن می کنیم
“ویلیام پن – فیلسوف”

انسانی که جرات این را دارد که حتی یک ساعت از زندگی اش را هدر دهد هرگز ارزش زندگی را درک نکرده است
“چارلز داروین”

زمان شما محدود است، آن را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهید
“استیو جابز”


جملات بزرگان جهان در مورد زمان - عکس پروفایل درباره وقت و زمان

سخنان بزرگان در مورد زمان

زمان، سکۀ زندگی تو است. آن تنها سکه‌ای است که داری، و فقط تو می‌توانی تعیین کنی چگونه خرج شود. مراقب باش که مبادا دیگران آن را برای تو خرج کنند.
“کارل سندبرگ“

ما باید از زمان عاقلانه استفاده کنیم.
“نلسون ماندلا“

آدمی که وقت شناس است و شما را منتظر نمیگذارد، با این عمل خود نشان میدهد که نه تنها برای وقت شما، بلکه حتی برای وقت خود هم ارزش قائل میباشد.
“ساموئل اسمایلز“

فرصت ،غنیمت است نباید زدست داد
“سعدی“

جملات در مورد ارزش زمان - عکس نوشته درباره امروز

اگر زندگی را دوست دارید زمان را هدر ندهید زیرا زمان چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است.
“بروس لی”

گذر زمان. می تواند آدمی را تا حد یک کودک حساس و نازک کرده باشد.
“محمود دولت آبادی“

یک دلیل بزرگ برای اثبات وقت شناسی، کوتاه کردن صحبت در تلفن است.
“موزارت“

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه ی آن ذلت است.
“فیثاغورث“


همچنین بخوانید : جملات بزرگان در مورد تجربه

 
عکس نوشته جملات انگیزشی استیو جابز

متن و جملات زیبا درباره فرصت 

فرصت را باید خودت به دست بیاوری،آن را به تو نخواهند داد
“ژول ورن“

کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است.
“ابوالفضل بیهقی“

ما با گذشت زمان تغییر میکنیم، زمان وظیفه ی خود را شرافتمندانه انجام میدهد.
“چارلز دیکنز“

سخن بزرگان در مورد زمان - عکس نوشته در مورد فرصت
جمله بزرگان با موضوع فرصت و زمان

زندگی کوتاه است و راه کار دراز و فرصت ها زود از دست می رود.
“بقراط“

دی رفت و بازنیامد، فردا را اعتماد نشاید. حال را غنمت دان که دیر نپاید.
“خواجه عبدالله انصاری“

و چه زود دیر می شود !
“قیصر امین پور“

سخن بزرگان در مورد ارزش وقت در زندگی

تو ممكن است درنگ كني ، اما زمان ، درنگ نخواهد كرد .
“بنجامين فرانكلين“

کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می کند، و کسی که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می کند.
“جرج اورول“

از وقت خود هم برای گذران زندگی این دنیا استفاده کن و هم برای تامین زندگی آن دنیا
“شیخ بهایی“
مطالب مرتبط