سخن بزرگان درباره احترام

عکس نوشته احترام

سخنان بزرگان در مورد احترام

وقتی قدرشناسی را به جای آوری، حسی از احترام نسبت به دیگران خواهی داشت.
“دالایی لاما”

اگر قوت قلب مردم خود را از آنها سلب کنی، دیگر هرگز نمی توانی احترام و اعتماد آنها را بدست آوری.
“آبراهام لینکلن”

دانش به تو قدرت می دهد، ولی شخصیت به تو احترام می دهد.
“بروس لی”

متن بزرگان درباره احترام

نیازی نیست که حتما عقایدمان مثل دیگران باشد، ولی لازم است که به همه احترام بگذاریم.
“تیلور سویفت”

من نمی خواهم دوست داشته شوم. می خواهم مورد احترام قرار داشته باشم.
“جک ما”

احترام یعنی اینکه چطور با همه رفتار می کنی، نه فقط با کسانی که می خواهی تحت تاثیر قرار دهی.
“ریچارد برانسون”

با دیگران آنطور رفتار نکن که انتظار داری با تو رفتار کنند. شاید سلیقه آنها یکسان نباشد .
“جرج برنارد شاو”

جمله بزرگان با موضوع احترام

اگر می خواهی موفق شوی، باید به یک قانون احترام بگذاری: هرگز به خودت دروغ نگو.
“پائولو کوئیلو”

کسی که گل رز می خواهد باید به خارهای آن احترام بگذارد.
“آندره ژید”

چیزی را به دیگران تحمیل نکن که خودت خواستار آن نیستی .
“کنفوسیوس”


همچنین بخوانید : سخن بزرگان درباره زندگی

 

عکس نوشته احترام گذاشتن
سخن کوتاه زیبا درباره احترام

همانطورکه عشق بدون احترام ناپایدار و بی ثبات است ، احترام بدون عشق نیز خشک و بی روح است .
“جاناتان سویفت”

من یک زندگی خصوصی دارم که اجازۀ دخالت در آن را نمی دهم. باید به این موضوع احترام گذاشته شود.
“ولادیمیر پوتین”

دوست داشتن خودت، شروع حالت رمانتیکی مادام العمر است.
“اسکار وایلد”

جسم شما، کلیسایی است که طبیعت در آنجا درخواست می کند مورد احترام واقع شود.
“مارکی دو ساد”

جمله پر محتوای بزرگان در مورد احترام

یک گوسفند باید یاد بگیرد که به چوپان احترام بگذارد.
“باب مارلی”

هر کسی باید به عنوان یک شخص مورد احترام قرار بگیرد، ولی هیچ کسی نباید تبدیل به بت شود.
“آلبرت انیشتین”

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت.
“ارد بزرگ”

احترام صفتی اکتسابی است. آن را به فرزندان خود بیاموزید.
“فرانتس فانون”

احترام را باید در خانه آموخت. در مدرسه تمرین کرد و در جامعه کامل نمود.
“آندره موروآ”