جمله های کوتاه آرزو برای عزیزان و دوستان

عکس نوشته آرزو

آرزو دارم که
 روزگارتان بهشتی
 سهم قلبتان آرامش
 عمرتان با عزت
 وجودتان صحت
 رزقتان پر برکت باشد

آرزو دارم که
 خدا تقدیر دوستانم را زیبا بنویسد
 تا من جز لبخند چیزی از آنها نبینم

آرزو دارم که
 روزگارتان به مراد
 زندگیتون پر از امید
عاقبت تون بخیر
 امضای خدا پای آرزوهایتان

آرزو دارم که
 از خورشید مهربانی‌اش
 از دنیا تمام خوبی هایش
 و از خدا لطف بی کرانش
 نصیب لحظه هایتان باشد

عکس نوشته آرزو دارم که

آرزو دارم که
 یه سبد حال خوب
 یه دریا خیر و برکت
 یه دنیا زیبایی
 یه عالمه خوشبختی
 یه عمر سر فرازی
 در انتظارتان باشه

آرزو دارم که
 خدای متعال
 آسایش روح
 آرامش دل
 تقدیر بلند
 لبخند قشنگ
 نصیبتان کند

آرزو دارم که

طلوع خورشید
 غروب غم هایتان باشد
 و زندگی تان سرشار از
 لحظه‌های روشن آسمانی

آرزو دارم که
 خدای مهربان گره بزند
 زندگی عزیزانم را به شادی
 و سلامتی ، عشق ، برکت
 عاقبت بخیری  و خوشبختی

مطالب مرتبط