جملات زیبا در مورد آرامش | عکس پروفایل آرامش بخش

عکس نوشته آرامش
متن های آرامش بخش

به خدا که وصل شوی
آرامش وجودت را فرا می گیرد
که نه به راحتی می رنجی
و نه به آسانی می رنجانی
آرامش ، سهم دلهایی است
که نگاهشان به سمت خداست

جملات و متن های آرام بخش
راز آرامش

در رهاکردن جسم از نگرانیهاست
قدرت بالاتری از تو وجود دارد
که حواسش به همه چیز هست
به او بسپار و آرام باش

عکس پروفایل آرامش
متن کوتاه مثبت آرامش زندگی

آرامش را از کودکان بیاموزید
ببینید که چطور
در همان لحظه که هستند
زندگی می کنند و لذت می برند

جمله ناب آرامش 

آرامـش یعنی
قایـــق زندگیــــــت را
دسـت کسی بسـپاری که …
صاحب ساحل آرامش اســـت!

عکس پروفایل برای آرامش
جملات آرامش دهنده برای بخشش

گاهی برای رها شدن از زخم‌ های زندگی
باید بخشید و گذشت
میدانم که بخشیدن کسانی که
از آنها زخم خورده ایم
سخت ترین کار دنیاست…
ولی تا زمانی‌که هر صبح
چشمان خود را با کینه باز کنیم و
آدمهای،خاطرات تلخ را زنده نگهداریم
و در ذهن خود هر روز محاکمه‌شان کنیم
رنگ آرامش را نخواهیم دید
گاه چشم ها را باید بست و
از کنار تمام بد بودن‌ها گذشت.

جملات آرامش و متن های زیبا

به داشته هایت که بیندیشی
دیگر چشم داشتی نخواهی داشت
به دست دیگری
آرامش در دوست داشتن داشته هاست
در بخشش بی منت
و در دعا برای دیگران


همچنین بخوانید : جملات در مورد غمگین نباش و غصه نخور

عکس آرامش
متن درباره آرامش در زندگی

آرامش یعنی
در میان صدها مشکل
عین خیالت هم نباشد
لبخند بزنی  زندگی کنی
چون می دانی خدایی داری
که هوایت را دارد …

جمله در مورد آرامش و اندیشیدن

آرامش محصول تفکر نیست،
آرامش هنر نیاندشیدن
به انبوه مسایلی است
که ارزش فکر کردن ندارند

عکس نوشته زیبا آرامش
جمله زیبا در مورد داشتن آرامش

آدم زمانی آرامش دارد که رها کرده باشد،

زمانی که رها شده باشد.

باید رها کرد غصه را، اندوه را، افسوس را

باید رها کرد که دیگران چه گفتند

و چه فکر کردند و چه منظوری داشتند

باید رها کرد که گذشته‌ها چرا بد گذشت

و اتفاقاتی که نباید، چرا افتاد

باید رها کرد افکار اگر و امّا را…

متن زیبای گذشت و آرامش 

گاهی گذشت می کنم ؛

گاهی گذر …

معنای این دو فرق می کند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست …

آنها را می بخشم چون

میدانم آدمها اشتباه می کنند ؛

بزرگترین هدیه گذشت

آرامــش است


همچنین ببینید : کلیپ زیبای الهی 

متن کوتاه خدا و آرامش

آرامش نتیجه توکل
و اعتماد به خداست

عکس پروفایل برای آرامش
آرامش و طوفان

قبل از اینکه آدمها تو را به
طوفان خود بکشانند
تو آنها را به آرامش خودت
دعوت کن

متن رسیدن به آرامش

یکی از راه‌های اصلی رسیدن به آرامش
داشتن قدرت تمیز و تشخیص است؛
اینکه بتوانیم حتی در وضعیت‌های بسیار چالش‌برانگیز
بین عملی که یک فرد انجام میدهد
و عملی که مد نظرش بوده فرق بگذاریم.
مطالب مرتبط