جملات اولین راه رفتنت مبارک دخترم و پسرم + عکس نوشته

اولین راه رفتنت مبارک دخترم

چه حالی داره کودک راه میره بی رو رو وک اولین قدمت مبارک 

راه رفنت مبارک پسرم

با همین قدم های کوچولو پیش به سوی زندگی سعادتمند و پربار اولین قدم هایت مبارک عزیزم

نی نی اولین قدمت مبارک

 یه روز خوب خدا نی نی  بلند شد از جا اولین قدمت مبارک

راه افتادنت مبارک زندگیم

 همیشه اولین ها شیرین و به یاد ماندنی مثل اولین قدم های تو برای راه رفتن راه رفتنت مبارک عزیزم

راه افتادنت مبارک

 در مسیر صداقت و درستی ثابت قدم باشی عزیزم راه افتادنت مبارک 

راه افتادنت مبارک دلبندم

 قدم هایت را بلندتر بردار خدا همیشه با توست راه افتادنت  مبارک دلبندم 

دختر عزیزم اولین قدم هایت مبارک

 قدمهایت گلباران عزیزم اولین قدم هایت مبارک

نفسم راه افتادنت مبارک

 با هر قدمت عشق و شادی در دلم به پا می کنی راه افتادنت مبارک نفسم
مطالب مرتبط