عکس نوشته خدایا

عکس پروفایل خدایا

متن زیبای خدایا خـــدایـــا دانشی ده  غـــــم نـــگیرم بـــده آرامـــشی  ماتــم نـــگـیــرم خــــدایـــا  از شهامت بی نصیبم شــهـامـــت ده که آرامش بگیرم خــــدایـــا...